> 30 jaar ervaring in de begeleiding van veranderingsprocessen,

het verzorgen en ontwikkelen van opleiding en training

en het creëren van vakmanschap .

Is (of was) betrokken bij:

(Voorheen LekkerThuisBlijvenWonen)
Projecten (in wijken en buurten) gericht op het informeren en inspireren van jonge ouderen zodat zij bewuster met hun toekomst bezig zijn en meer zelfregie behouden. Overdracht van expertise en het trainen van JongOuderenCoaches zijn belangrijke actviteiten  

Platform ter ondersteuning van mensen in de derde levensfase door informatie, inspiratie, uitwisseling en verbinding.

Projecten gericht op vraagstukken rondom vakmanschap in bedrijven. Opleidings- en veranderingstrajecten.
In 2019 heeft Bert hiervan de directietaken overgedragen.

Projecten gericht op vraagstukken m.b.t. duurzame inzetbaarheid. Met name gericht op fysiek werk.
In 2019 heeft Bert de directietaken overgedragen. Nog altijd zijn de thema's 'arbeidsmotoriek' en 'arbeidsgerichte herstelbegeleiding' belangrijke aandachtsgebieden voor onderzoek en ontwikkeling. 

Publicaties

Adres: Zwaluw 7, 5492 PK Sint-Oedenrode

Mail: info@wijdevenadvies.nl

tel: 06-53 37 1646

Built with ‌

Free Web Builder Software